Przekaż zdjęcia Zaspy i Przymorza, pomóż stworzyć wystawę

  • Home
  • Wydarzenia
  • Przekaż zdjęcia Zaspy i Przymorza, pomóż stworzyć wystawę
Muzeum Gdańska we współpracy z Radami Dzielnic Zaspy oraz Przymorza rozpoczyna poszukiwania zdjęć i pamiątek, które pomogą przygotować letnie wystawy plenerowe w ramach piątej odsłony projektu Historie Gdańskich Dzielnic. W przyszłości ukaże się książka o ich historii. W obu wykorzystane zostaną najciekawsze zdjęcia nadesłane przez gdańszczanki i gdańszczan.


Historie Gdańskich Dzielnic opowiadają o losach dzielnic poprzez charakterystyczne zabytkowe obiekty, najciekawsze budynki oraz opowieści o życiu codziennym ich dawnych mieszkańców.

Zbiórka pamiątek ukazujących domy, podwórka, sklepy, spacery, zabawy, życie szkolne i religijne będzie prowadzona drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2021 r. Zdjęcia, bądź skany zdjęć i przedmiotów można przesyłać na adres k.kurkowska@muzeumgdansk.pl

W ramach projektu można również przekazać pamiątki bezpośrednio do zbiorów Muzeum Gdańska. Mogą one również zostać wykorzystane w projekcie Historie Gdańskich Dzielnic, ale zmienią właściciela i miejsce przechowywania. Za wkład w rozwój swojej kolekcji Muzeum oferuje udział w programie Darczyńca Muzeum Gdańska. W jego ramach osoba przekazująca przedmiot otrzymuje prawo do nielimitowanego wstępu do oddziałów Muzeum do końca 2022 r., a osoby towarzyszące - prawo do biletu ulgowego. Darczyńcy otrzymują również upust na książki Publikacje, w których użyto wizerunku podarowanej pamiątki przekazywane są nieodpłatnie.

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic zostanie udostępniona latem br. w wybranych miejscach na Zaspie i Przymorzu.