Image

Gdańska Karta Mieszkańca zintegrowana z Kartą Młodzieżową - pilotaż.

15 maja rozpoczyna się pilotażowy etap integracji Gdańskiej Karty Mieszkańca z Kartą Młodzieżową. To oznacza, że posiadacze tych Kart już teraz mogą połączyć obie w jedną i cieszyć się wszystkimi gwarantowanymi przywilejami. 

Najważniejszym celem Karty Mieszkańca jest – wyjątkowo ważne w Gdańsku – budowanie społeczeństwa obywatelskiego: partycypacyjnego, zaangażowanego i aktywnego. Punkty, które młodzi mieszkańcy Gdańska będą zbierać za swoją aktywność pozalekcyjną, skumulują się na Karcie Młodzieżowej. Na koniec 2018 roku punkty te będą wymieniane na nagrody. Ale to nie wszystko! Dzięki tym punktom młodzi ludzie, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, będą budować swoje elektroniczne CV dla przyszłych pracodawców.

Rozpoczęcie etapu pilotażu połączenia Gdańskiej Karty Mieszkańca z Kartą Młodzieżową nastąpi podczas Targów CZAS NA MŁODZIEŻ, organizowanych przez Stowarzyszenie Morena w dniach 15-16 maja 2018. To tu młodzi ludzie będą mogli zdobyć swoje pierwsze punkty, a podczas warsztatów Design Thinking wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb w kontekście dalszego rozwoju Karty Młodzieżowej.

– Poprzez realizację Targów ze szkołami i organizacjami chcemy pokazać projekty oraz działania zrealizowane przez aktywną, gdańską młodzież, wypromować jej ciekawe inicjatywy i w ten sposób przekonać ją do uczestnictwa w życiu społecznym i realizacji własnych pomysłów. Cieszymy się, że teraz możemy nagradzać tę najaktywniejszą młodzież i przyczyniać się do rozwoju z pewnością wielu karier.  Nie od dziś wiadomo, że Gdańsk sprzyja innowacjom społecznym. Tym bardziej jestem dumny, że projekt Karty Młodzieżowej, który jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Europie, powstał i rozwija się w Gdańsku – mówi Adam Niemkiewicz ze Stowarzyszenia Morena.


Już od 1 lipca, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, uczniowie do 24. roku życia będą mogli podróżować w Gdańsku komunikacją miejską za darmo. Warunkiem jest posiadanie przez ich rodziców/opiekunów prawnych Karty Mieszkańca. Więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ (www.jestemzgdanska.pl). 

Gdańska Karta Mieszkańca to doskonały przykład wielopoziomowej integracji i spójności (systemowej, organizacyjnej, wizualnej), która ma miejsce w naszym mieście. Gdańsk integruje, aktywizuje i jednoczy!