x
  • Home
  • Lista aktualności
  • Jeden bilet na autobusy, tramwaje i kolej z Gdańską Kartą Mieszkańca ze zdjęciem
Image

Jeden bilet na autobusy, tramwaje i kolej z Gdańską Kartą Mieszkańca ze zdjęciem


Od 8 czerwca będzie możliwe składanie wniosków o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, która pozwoli na zakup i dogranie do niej imiennych biletów okresowych na komunikację miejską. Tym samym Karta Mieszkańca zyska dodatkowo funkcjonalność Karty Miejskiej.

Wnioski o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem będzie można składać w wersji elektronicznej na stronie www.jestemzgdanska.pl, natomiast w wersji papierowej w nowym Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy alei Grunwaldzkiej 148, które zastąpi wszystkie dotychczasowe punkty na terenie miasta. Osoby, które chcą złożyć wniosek papierowy powinny pamiętać o zabraniu zdjęcia legitymacyjnego (w formacie i o wymogach jak do dowodu osobistego). Koszt spersonalizowanej Karty Mieszkańca wynosi 2 zł.

Od 16 czerwca Kartę Mieszkańca ze zdjęciem będzie można doładować płatnym biletem okresowym w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz przez internet na stronie www.jestemzgdanska.pl

Wszystkie osoby posiadające Kartę Mieszkańca ze zdjęciem z doładowanym płatnym imiennym biletem okresowym ZTM będą mogły korzystać bezpłatnie z przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska bez konieczności posiadania przy sobie Karty Miejskiej. Do tej pory, aby korzystać z tego uprawnienia, konieczne było okazywanie obu kart podczas kontroli biletowej.

Od 1 września, aby korzystać z bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska, zawsze trzeba będzie mieć przy sobie Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM.

Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO pasażer ma obowiązek okazać:
 
  • do 16 czerwca 2020 r. 
imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca (w postaci karty podpisanej imieniem i nazwiskiem lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska);
 
  • od 16 czerwca do 1 września 2020 r. 
imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną imieniem i nazwiskiem w postaci karty podpisanej imieniem i nazwiskiem lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska;
lub 
Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM;
 
  • od 1 września 2020 r. 
wyłącznie Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM (nie ma konieczności przedstawiania innych dokumentów uprawniających do korzystania z biletów ulgowych);

Do przejazdów pociągami SKM/PKM/POLREGIO upoważnia okresowy bilet imienny (zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy), czyli miesięczny lub semestralny, obowiązujący w granicach administracyjnych Miasta Gdańska - pod warunkiem, że pasażer podróżujący z tym biletem jest posiadaczem aktywnej Karty Mieszkańca. Z oferty bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO nie mogą skorzystać osoby posiadające bilet miesięczny na okaziciela lub bilet metropolitalny.

BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami  SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / ULGOWY 45,00 zł, PEŁNOPŁATNY 90,00 zł

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / ULGOWY 52,00 zł, PEŁNOPŁATNY 104,00 zł

BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / ULGOWY 49,50 zł, PEŁNOPŁATNY 99,00 zł

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / ULGOWY 57,00 zł, PEŁNOPŁATNY 114,00 zł

BILETY SEMESTRALNE 4-MIESIĘCZNE, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA:  1.10-31.01 LUB 1.02-31.05

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / 188,00 zł

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / 216,00 zł

BILETY SEMESTRALNE 5-MIESIĘCZNE, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA: 1.09-31.01 LUB 1.02-30.06

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / 235,00 zł

Na wszystkie linie ZTM w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska. / 270,00 zł

Posiadacze Karty Mieszkańca ze zdjęciem z doładowanym płatnym imiennym biletem okresowym ZTM mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska na trasach: 

SKM: od przystanku Śródmieście SKM do przystanku Żabianka-AWFiS: Gdańsk Śródmieście – Dworzec Główny – Gdańsk Stocznia – Gdańsk Politechnika – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Zaspa – Gdańsk Przymorze Uniwersytet – Gdańsk Oliwa – Gdańsk Żabianka AWFiS; 

POLREGIO: pociągi od przystanku Gdańsk Lipce do Oliwy: Gdańsk Lipce – Gdańsk Orunia – Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa; 
NA TRASIE PKM (przewoźnicy SKM i POLREGIO): między stacjami Wrzeszcz i Osowa: Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Strzyża – Gdańsk Niedźwiednik – Gdańsk Brętowo – Gdańsk Jasień – Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Matarnia – Gdańsk Port Lotniczy – Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa.W pociągach danego przewoźnika kolejowego, obowiązują odrębne przepisy dotyczące przewozu osób, zwierząt i rzeczy. 

Bezpłatne przejazdy SKM/PKM/POLREGIO nie przysługują dzieciom i młodzieży w przypadku korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów w ramach Karty Mieszkańca, dlatego jeśli rodzic nie planuje zakupu płatnego biletu okresowego swojemu dziecku, nie ma konieczności, by wymieniać Kartę Mieszkańca dziecka na wersję ze zdjęciem.

Aby korzystać z bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska należy jednocześnie spełnić dwa warunki:
  • kupić imienny bilet okresowy ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM,
  • być posiadaczem aktywnej gdańskiej Karty Mieszkańca (od 1 września 2020 r. bilet będzie musiał być załadowany na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem).
Z oferty bezpłatnych przejazdów SKM/PKM/POLREGIO nie mogą skorzystać osoby posiadające bilet miesięczny na okaziciela lub bilet metropolitalny.