Image

Planujesz oddać osocze chorym na Covid-19? Sprawdź zasady


Przebyłeś Covid-19 i planujesz w najbliższym czasie oddać osocze innym chorym? Koniecznie zapoznaj się z zasadami przygotowanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Kto to jest ozdrowieniec?
 
 • Osoba, u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR (może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19)
 
lub
 
 • Osoba, która nie miała wcześniej stwierdzonego zakażenia, ale obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG (metodą ilościową), bez konieczności wykonywania badań wymazu z nosogardzieli metodą PCR.

Ważne! Fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2.

Kto może być dawcą osocza?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) oraz:
 
 • Osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 14 dni od zakończenia objawów/ zakończenia izolacji lub
 • Osoby które, przebyły bezobjawowe, ale potwierdzone testem PCR zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz minęło 14 dni od zakończenia izolacji lub
 • Osoby, które nie miały stwierdzonego zakażenia (nie wykonywano testu PCR lub wynik testu PCR był ujemny), ale obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG i od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał minęło co najmniej 14 dni
 • Są w wieku 18-60 lat, dawcy wielokrotni są przyjmowani do 65 roku życia
 • Wyrażą pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

W celu zakwalifikowania dawcy do oddania osocza, które może zostać wykorzystane do leczenia pacjentów z ciężką postacią kliniczną zakażenia SARS-CoV-2 niezbędne jest potwierdzenie przechorowania, dlatego należy przedstawić co najmniej jeden z dokumentów:
 
 • informację z aplikacji pacjent.gov.pl - IKP (np. zrzut z ekranu w telefonie)
 • decyzję Sanepidu o izolacji (z informacją o zachorowaniu),
 • informację o dodatnim wyniku wymazu wykonanego metodą PCR,
 • wynik ilościowy przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgG.

Osoby, które wykonały badanie przeciwciał i mają dodatni wynik na ich obecność mogą być kwalifiowane jako dawcy osocza ozdrowieńców tylko w przypadku gdy miano przeciwciał wynosi 500 lub więcej.

W dniu oddania należy być wypoczętym, dobrze nawodnionym, po lekkim posiłku.

Jak pobierane jest osocze?

Zabieg pobierania osocza trwa około 30-40 minut i wykonuje się go metodą plazmaferezy, podczas którego pobiera się 600-650 ml osocza. W przypadku ozdrowieńca najkorzystniejsze jest trzykrotne pobranie po 600 ml osocza w tygodniowych odstępach, jednak uzależnione jest to od ilości przeciwciał. Jeśli ilość zbadanych przeciwciał jest wysoka, dawca zostanie telefonicznie zaproszony do ponownego oddania. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, można pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymuje się ok. 220-230 ml osocza.

Czy osocze może być dedykowane rodzinie?

W Polsce nie istnieje coś takiego jak krwiodawstwo rodzinne. W momencie, kiedy ktoś oddaje osocze, to oddaje je do banku, a następnie osocze jest wydawane zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie ma więc możliwości oddania osocza dla konkretnej osoby. Może się zdarzyć, że osocze otrzyma ktoś, komu chcielibyśmy je przekazać, jednak stanie się tak jedynie w drodze przypadku. Szpital nie ma też prawa uzależniać leczenia pacjenta od tego czy jego najbliżsi oddadzą krew lub osocze.

Czy ozdrowieńcom oddającym osocze przysługują takie same przywileje, jak każdej innej osobie oddającej krew?

Tak. Dawca oddający osocze może liczyć np. na usprawiedliwienie nieobecności w pracy, osiem czekolad i zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi.

Na zabieg pobrania osocza należy umawiać się telefonicznie na konkretne godziny:
 
 • RCKiK w Gdańsku tel. 503 651 645 (rejestracja do oddania osocza pon-sob od 7:15 do 12:30),
 • Oddział Terenowy w  Kościerzynie  tel. 58 686 02 30 (rejestracja do oddania osocza pon-pt w godzinach 7:15-12:30),
 • Oddział Terenowy w  Gdyni-Redłowo tel. 58 622 02 69 (rejestracja do oddania osocza pon-pt w godzinach 7:15-12:30),
 • Oddział Terenowy w Kartuzach tel. 58 681 11 44 (rejestracja do oddania osocza pon-pt w godzinach 7:00-11:30),
 • Oddział Terenowy w Wejherowie tel. 58 677 06 08 (rejestracja do oddania osocza w godzinach 7:00-10:30),
 • Oddział Terenowy w Kwidzynie tel. 55 279 41 35 (rejestracja do oddania osocza w godzinach 7:00-10:00),
 • Oddział Terenowy w Starogardzie Gdańskim tel. 58 562 50 05 (rejestracja do oddania osocza w godzinach 7:00-10:30)

W Oddziale Terenowym w Tczewie istnieje możliwość oddania przez Ozdrowieńców krwi pełnej (450ml).

Kontakt:
adres e-mail: ozdrowieniec@krew.gda.pl 
nr. tel. - 503 651 645  od poniedziałku do piatku w godz. 7:30-14:30 i soboty w godz. 7:30-13:00


Foto: pomorskie.eu