Image

Miałeś kontakt z osobą zakażoną? Sprawdź, co robić


Jeśli podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, przede wszystkim zachowaj spokój, ustal rodzaj kontaktu i obserwuj swoje samopoczucie.

Co w przypadku, gdy kontakt nie był bliski?

Przede wszystkim przypomnij sobie, w jakiej sytuacji miałeś styczność z osobą chorą. Jeśli spotkanie było przelotne, z odległości większej niż 2 metry, ryzyko zakażenia jest niewielkie. W takim przypadku obserwuj swój stan zdrowia, dbaj o siebie i zachowuj się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie musisz poddawać się kwarantannie.

Co w przypadku, gdy kontakt był bliski?

Jeśli jednak kontakt z zakażonym był bliższy niż 2 metry i dłuższy niż 15 minut (przebywanie w jednym pomieszczeniu, bezpośrednia rozmowa), jeśli nastąpił kontakt fizyczny (np. podanie ręki, dotknięcie zużytej chusteczki, narażenie na kaszel), istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia.

W takiej sytuacji:
 
  • Zgłoś się do sanepidu. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus w zakładce Kontakt.
  • Zostań w domu do momentu otrzymania decyzji o nałożeniu kwarantanny.
  • Informacja ta zostanie Ci przekazana telefonicznie, poprzez automatyczne powiadomienie o kwarantannie.
  • Zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa po otrzymaniu powiadomienia.
 
Ważne! W tej sytuacji Twoi domownicy nie są objęci kwarantanną.

Poinformuj swojego pracodawcę o kwarantannie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje Twojego pracodawcę o objęciu kwarantanną. Nie potrzebujesz eZLA czy zaświadczenia z sanepidu. Warto jednak, żebyś  mailowo lub telefonicznie zawiadomił szefa o przyczynie nieobecności w pracy.
Gdy jednak zdarzy się, że w systemie nie będzie informacji dla pracodawcy – złóż oświadczenie o przebywaniu na kwarantannie. Masz na to 3 dni od zakończenia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać kilka niezbędnych informacji:
  • Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
  • Dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia,
  • Twój podpis.

Jeśli nie masz objawów, kwarantanna kończy się po 10 dniach

Po 10 dniach, w sytuacji braku objawów, Twoja kwarantanna jest zakończona. Możesz upewnić się o tym, sprawdzając informacje na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Pamiętaj! Obserwuj swoje samopoczucie. Jeśli poczujesz się gorzej i będziesz miał objawy COVID-19 – zadzwoń do lekarza pierwszego kontaktu. On oceni stan Twojego zdrowia i w razie potrzeby wystawi skierowanie na test.

Gdy otrzymam skierowanie na test

Zlecenie testu przez lekarza POZ zmieni Twoją sytuację. Negatywny wynik automatycznie kończy kwarantannę. Pozytywny oznacza zakażenie i izolację. W tej sytuacji Twoi współdomownicy zostaną poddani kwarantannie.


Na podstawie materiałów zawartych na stronie www.gov.pl