x
Image

Łatwiejsza rejestracja do poradni psychologiczno-pedagogicznych


Proponowana elektroniczna rekrutacja do gdańskich publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych jest narzędziem optymalizującym zarządzanie czasem specjalistów zatrudnionych w poradniach, dzięki czemu skróci się czas oczekiwania na wizytę. E-poradnia usprawnia także obieg informacji i pozwala umówić wizytę z każdego miejsca i o każdej porze. Elektroniczna rekrutacja do gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych to wygodna forma rejestracji na pierwszą konsultację. 

Jak odbywa się rejestracja?

Rejestracja odbywa się w 4 prostych krokach:
 
  • wstępna weryfikacja czy rejestrowana osoba uczęszcza do jednostki oświatowej z terenu Gdańska lub czy zamieszkuje na terenie Gdańska,
  • po pozytywnej wstępnej weryfikacji wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • akceptacja klauzuli informacyjnej, dotyczącej ochrony danych osobowych,
  • wybór terminu konsultacji oraz specjalisty, spośród widocznych w terminarzu.
System obsługujący platformę na podstawie informacji, pozyskanych w dwóch pierwszych krokach, dokonuje automatycznego wyboru poradni wg rejonizacji oraz specjalisty (lub specjalistów) wg powodu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.

Dlaczego warto skorzystać z elektronicznej rekrutacji?

Elektroniczna rekrutacja do gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych to wygodna forma rejestracji na pierwszą konsultację:
 
  • bez konieczności szukania odpowiedniej poradni wg rejonizacji,
  • bez względu na powód, z którym chcecie się Państwo zgłosić,
  • bez konieczności bezpośredniego, osobistego kontaktu,
  • z możliwością wykorzystania urządzeń mobilnych,
  • z możliwością otrzymania krótkich informacji o terminach konsultacji i dostępności dokumentów do odbioru.
Odnośniki do platformy elektronicznej rejestracji znajdują się także na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli oraz po zalogowaniu do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.