x
Image

Bezpłatna pomoc prawna w 2022 roku


W 2022 roku nadal będzie można skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego i obywatelskiego w Gdańsku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją także w 2022 roku. To usługa świadczona przez MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Ich lista, z adresami i kontaktami do prawników oraz doradców obywatelskich, dostępna jest TUTAJ.

Wsparcie jest dostępne dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika, także dla potrzebujących spoza Gdańska.

Obowiązują zapisy

Na porady obowiązują zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (gdański MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można się też zarejestrować online, poprzez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z porady bezpośrednio, w punkcie świadczącym tę usługę. Możliwa jest też konsultacja telefoniczna lub w formie zdalnej – to istotne udogodnienie zwłaszcza w czasie epidemii.

Prawnik, doradca obywatelski, mediator

Specjaliści nieodpłatnej pomocy prawnej doradzają m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych, a także dotyczących np. wypłaty różnych świadczeń. Prawnicy udzielają konsultacji np. w przypadku zagrożenia utratą pracy. Pomagają w odzyskaniu zaległych alimentów czy załagodzeniu konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe oraz zwalniających z kosztów sądowych.

Doradcy obywatelscy w szczególności wspierają klientów w zakresie spraw dotyczących zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. W zależności od sytuacji m.in. wyjaśniają potrzebującym treść pism urzędowych. Przygotowują też plan działań, który pozwoli szybko uzyskać rozłożenie spłaty pożyczki na raty. W razie potrzeby kierują do konkretnych instytucji i organizacji, udzielających pomocy adekwatnej do sytuacji zainteresowanego.

W ramach usług nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest też mediacja. Ta forma wsparcia sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych i spornych, np. nieporozumień pomiędzy małżonkami czy partnerami. Mediator pomaga też m.in. w sprawach dotyczących podziału majątku, w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej.

W 2021 roku w Gdańsku, w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją, udzielono łącznie ponad 10 200 konsultacji. Zadanie w mieście koordynuje MOPR.