x
Image

Bezpłatna pomoc prawna w Gdańsku


Z powodu epidemii możesz stracić pracę? Masz problem ze spłatą zaciągniętego kredytu na mieszkanie lub jesteś w konflikcie z bliskimi? Nie czekaj, skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Gdańsku. Tylko w tym roku udzielono ponad 2500 darmowych konsultacji.

Do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego zachęca gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe świadczące to wsparcie. Usługa jest dostępna dla osób, których nie stać na wizytę u prawnika, a także dla potrzebujących spoza Gdańska. W czasie epidemii porady udzielane są telefonicznie oraz poprzez email. Obowiązują zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Na konsultację z prawnikiem lub doradcą obywatelskim można się też zapisać online tutaj.

Kiedy do prawnika lub doradcy obywatelskiego?

Osoby potrzebujące mogą się skonsultować ze specjalistami m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych, spadkowych, urzędowych, konsumenckich, o zapłatę czy o alimenty. W ramach usług dostępna jest też bezpłatna mediacja. Prawnicy udzielają porad np. w przypadku zagrożenia utratą pracy, podpowiadają jak uzyskać wsparcie finansowe w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Pomagają w sprawach rozwodowych, a nawet w rozstrzygnięciu sporów sąsiedzkich. Świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych.

Z kolei doradcy obywatelscy wspierają klientów w zakresie spraw dotyczących zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. W zależności od sytuacji m.in. wyjaśniają potrzebującym treść pism urzędowych. Przygotowują plan działań, który pozwoli sprawnie np. przeprowadzić upadłość konsumencką czy uzyskać rozłożenie spłaty pożyczki na raty. Podpowiadają gdzie znaleźć wsparcie finansowe w życiowym kryzysie i jakie formalności spełnić, by je uzyskać. Osobom starszym doradzają w sytuacjach spornych np. z zakresu spraw emerytalnych czy bytowych. Kierują też potrzebujących do właściwych, innych instytucji udzielających adekwatnego wsparcia. W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są zindywidualizowane oraz zmierzają do podniesienia świadomości prawnej mieszkanki lub mieszkańca.