Image

Akcja Dobra Paczka. Wsparcie dla gdańskich seniorek i seniorów


2500 świątecznych paczek zostanie przekazanych gdańszczankom i gdańszczanom w wieku 70+, którzy nie korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale oceniają swoją sytuację jako ciężką ze względów finansowych lub zdrowotnych. Akcja wsparcia seniorek i seniorów paczkami z żywnością i środkami czystości potrwa do końca roku.

Miasto Gdańsk wspólnie z Fundacją Gdańską oraz parterami realizującymi działania społeczne i kulturalne na 35 gdańskich dzielnicach, wychodzą z ofertą do mieszkanek i mieszkańców powyżej 70. roku życia. W tym, wyjątkowo trudnym w tym roku, okresie świątecznym Fundacja Gdańska przekazuje 125 000 zł na zrobienie paczek z żywnością i środkami czystości.

Akcja „Dobra Paczka” wpisuje się w szerszy system #GdańskPomaga realizowany w mieście od marca 2020 roku, który został stworzony na potrzeby walki z pandemią. Do tej pory w ramach systemu #GdańskPomaga zebrano ponad 500 000 zł, za które doposażono Domy Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe zajmujące się osobami w trudnej sytuacji. W tym celu zakupiono i przekazano m.in. 207 tys. rękawiczek, 21 tys. maseczek czy blisko 8 tys. fartuchów. Gdańsk Pomaga to też system pośrednictwa pomiędzy osobami, które potrzebują pomocy, a instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, które taką pomoc świadczą.

Od listopada do systemu wsparcia Gdańsk Pomaga dołożono nowy moduł realizowany jako program „Wspieraj Seniora”, zainicjowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a prowadzony przez Wojewodę Pomorskiego przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W ramach tego modułu pomoc jest udzielana osobom powyżej 70 roku życia, którym oferowana jest pomoc w zrobieniu zakupów, wyprowadzaniu zwierząt domowych, ale również innych, indywidualnych potrzebach zgłaszanych przez seniorów.

Jeżeli chcesz otrzymać paczkę