Image

Gdański dzwonek wrócił na fasadę Domu Uphagena


W przeddzień 110. rocznicy otwarcia Domu Uphagena dla zwiedzających na fasadę kamienicy przy ul. Długiej 12 w Gdańsku powróciła replika XVIII-wiecznego dzwonka. Przedmiot wykonano w Kuźni Wodnej w Oliwie na podstawie zachowanego oryginału przechowywanego w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autorami repliki są kowal Bartosz Nawacki oraz konserwator zabytków dr Anna Kriegseisen – nowi Darczyńcy Muzeum Gdańska.

Złocona replika wykuta w ogniu oliwskiej Kuźni w darze dla muzeum        

Replikę dzwonka przechowywanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku wykonano od początku do końca w 2020 roku w Kuźni Wodnej w Oliwie, oddziale Muzeum Gdańska. Jej autorami są Bartosz Nawacki i Grzegorz Ciechomski - mistrzowie kowalstwa wraz z zespołem oraz Remigiuszem Pacerem, kierownikiem Kuźni Wodnej w Oliwie.

Z kolei polichromie i złocenia wykonała w swojej pracowni Anna Kriegseisen, konserwatorka zabytków.

Bartosz Nawacki oraz Anna Kriegseisen przekazali replikę nieodpłatnie, stając się kolejnymi Darczyńcami Muzeum Gdańska.

Link do filmu z audiodeskrypcją dostępny jest tutaj.


Foto: A. Grabowska / Muzeum Gdańska