Image

Pocztówki dawnego Gdańska w darze dla Muzeum


580 pocztówek z kolekcji śp. profesora Manfreda Lotscha trafiło do zbiorów Muzeum Gdańska. Wśród podarowanych pamiątek znajdują się przedstawienia znanych zabytków oraz domów, ulic i mieszkańców. Spuściznę przekazał Gerd-Dietrich Ewert, archiwista Bractw Ław Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece wraz z rodziną.

Pamiątki przepadłyby, gdyby nie pasja śp. pamięci profesora Manfreda Lotscha z Düsseldorfu oraz zaangażowanie Gerda-Dietricha Ewerta i jego rodziny, dzięki której kolekcja wróciła do Gdańska. Pocztówki z okresu XIX-XX wieku zawierają m.in. przedstawienia Wielkiego Młyna, gdańskich kościołów, Długiego Pobrzeża oraz Sopotu. Część z nich jest już znana i została opublikowana online. Z kolei nieznane wcześnie okazjonalne pocztówki były zamawiane u lokalnych fotografów przez turystów albo mieszkańców chcących wysłać rodzinie lub przyjaciołom spersonalizowaną pocztówkę z Gdańska.

W przyszłości pocztówki będę dostępne za pośrednictwem portalu dziedzictwo-gdansk.pl

Prof. Manfred Lotsch zmarł 9 maja 2021 roku w wieku 89 lat. Z urodzenia gdańszczanin, w wieku 7 lat był świadkiem rozpoczęcia II wojny światowej. Był wieloletnim dyrektorem Droste-Verlages oraz pracownikiem Heinrich-Heine Universität w Düsseldorfie.

Foto: A. Grabowska, Muzeum Gdańska