Image

Przekaż pamiątkę do Muzeum Gdańska


Błony fotograficzne z widokami Gdańska z 1943 r., zdjęcie lotnicze zniszczonego Gdańska z 1947 r. i kolekcja pamiątek po gdańszczanach pochodzenia żydowskiego z początku XX w. Te przedmioty mają wspólny mianownik. Zostały podarowane przez osoby prywatne do zbiorów Muzeum Gdańska w celu ich przechowania oraz prezentacji potomnym.

Jako formę podziękowania za wkład w rozwój zbiorów Muzeum Gdańska muzealnicy przygotowali pilotażowy program Darczyńca Muzeum Gdańska. Grono ponad 200 osób, które już przekazały pamiątkę do Muzeum Gdańska, powiększyło się o czterech kolejnych. Stroje karnawałowe i wisior z bursztynem bałtyckim do nowego Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie przekazali trójmiejscy artyści Jola Słoma, Mirek Trymbulak oraz Sergio i Massimo Boldrin z Włoch. Nowych Darczyńców przyjęła do grona Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowe eksponaty w nowym Muzeum Bursztynu i nowi Darczyńcy

Do grona ponad 200 darczyńców Muzeum Gdańska dołączyli dzisiaj Jola Słoma i Mirek Trymbulak, trójmiejscy artyści, którzy przekazali do zbiorów wisior z bursztynem bałtyckim i dwa kostiumy oraz bracia Sergio i Massimo Boldrin, słynący z produkcji autorskich karnawałowych masek artyści z Wenecji. Włosi przekazali do zbiorów dwa komplety ubiorów, które będą prezentowane w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Nowi Darczyńcy to 202, 203, 204 i 205 osoba, która przekazała pamiątkę do zbiorów Muzeum Gdańska.

Kto i jak może zostać Darczyńcą Muzeum Gdańska?

Darczyńcą Muzeum Gdańska może zostać każda osoba prywatna, osoba prawna, bądź stowarzyszenie niebędące partią polityczną bądź komitetem wyborczym. Wystarczy przekazać pamiątkę związaną z historią Gdańska, zarówno tą dawną bądź współczesną do zbiorów Muzeum. Przedmiot może zostać przyjęta na mocy umowy, bądź wpisany protokołem do rejestru na mocy decyzji Kolegium złożonego z ekspertów i specjalistów.

Chęć przekazania pamiątek można zgłosić mailowo pod adresem historia@muzeumgdansk.pl. Do Muzeum nadaje się każda pamiątka związana z historią Gdańska – zarówno tą współczesną i tą dawną. Warto przechować ją dla przyszłych pokoleń.

Regulamin projektu Darczyńca Muzeum Gdańska znajduje się na stronie internetowej Muzeum Gdańska.