Image

Rodzicu, złóż wniosek o dożywianie przedszkolaka i ucznia!

Gdańscy rodzice chcący od września zapewnić dzieciom w szkole i przedszkolu bezpłatny, ciepły posiłek, powinni przekazać wniosek w tej sprawie pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zachęcamy, by załatwić formalności już teraz.

Dla kogo?

Nieodpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego - osłonowego. Dzięki gdańskiemu programowi osłonowemu w przedszkolach i szkołach obiady jedzą dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 950,40 zł. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w uzasadnionej sytuacji ten dochód może być jeszcze wyższy – dziecko też otrzyma ciepły posiłek. Natomiast program rządowy przyznaje bezpłatne obiady dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zł.

Gdzie i jak złożyć?

W Gdańsku wniosek o dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu najlepiej przesłać do pracowników właściwego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicy poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl lub drogą pocztową. Adresy i kontakt do CPS dostępne są na stronie Ośrodka. Można też skorzystać z obsługi bezpośredniej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem socjalnym na wizytę.

Do podania o dożywianie trzeba dołączyć:
 
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia, osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.