Image

Autobus SOS będzie pomagał potrzebującym do 31 marca


W ciągu miesiąca w „autobusie SOS - pomoc” działającym w Gdańsku, wydano osobom potrzebującym łącznie 4263 porcje zupy i 759 sztuk ciepłej odzieży. Ten sezon mobilnego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności potrwa w mieście do 31 marca 2023 roku.

Codziennie z oferty pomocowej „autobusu SOS” korzysta w Gdańsku średnio ponad 65 potrzebujących. To przede wszystkim osoby w kryzysie bezdomności, które przebywają w miejscach niemieszkalnych. Z różnych przyczyn odmawiają przyjęcia wsparcia miasta, obejmującego m.in. zamieszkanie w schronisku, pomoc finansową, specjalistyczną i aktywizującą społecznie. W najtrudniejszym, zimowym czasie sięgają po ofertę „autobusu SOS”.

W sezonie 2022/2023, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zadanie mobilnego wsparcia dla osób w bezdomności realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Środki na ten cel zabezpieczył MOPR. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje zapewnia pojazd.

Formy pomocy w autobusie SOS

Załoga wydaje osobom doświadczającym bezdomności ciepłą zupę i odzież na zmianę. Ratownik medyczny udziela niezbędnych konsultacji. Pracownik socjalny lub streetworker przekazują informację o dostępnej pomocy w mieście, starają się zmotywować potrzebujących do jej przyjęcia i do społecznej aktywizacji.

Przystanki autobusu SOS 

Osoby w kryzysie bezdomności otrzymują wsparcie codziennie, podczas postojów pojazdu:
 
  • ok. godz. 20.15 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu,
  • ok. godz. 21.15 na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ul. Białej we Wrzeszczu,
  • ok. godz. 22.15 w zatoce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku, 
  • ostatni przystanek jest ok. godz. 23.00, obok noclegowni przy ul. Mostowej 1A. Autobus dowozi tam osoby w bezdomności, chcące ogrzać się i przenocować w placówce.
MOPR prosi mieszkańców o sygnały o osobach w bezdomności  

Zgłoszenia o potrzebujących można kierować do:
 
  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30),
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).