Image

Odkrywaj sztukę w przestrzeni miejskiej


Ruszyła nowa strona internetowa dla miłośników i miłośniczek sztuki w przestrzeni publicznej. Projekt GAPS – Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka – to wirtualna kolekcja i baza danych, która umożliwia zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat obiektów artystycznych znajdujących się w przestrzeni miasta.

Na stronie gaps.gda.pl znajduje się interaktywna mapa obiektów artystycznych w Gdańsku. Strona umożliwia zapoznanie się z historią trwałych obiektów sztuki, takich jak: rzeźba miejska i pomnikowa, malarstwo wielkoformatowe, sgraffito, mozaika, instalacja, instalacja świetlna, graffiti, mała architektura, mural i wiele innych. Użytkownicy i użytkowniczki mają także możliwość zaplanowania trasy spaceru szlakiem wybranych dzieł sztuki – wybierając artystę lub technikę wykonania pracy np. mural.

Jak to się zaczęło...

Prace nad inwentaryzacją obiektów sztuki w przestrzeni publicznej rozpoczął w 2019 roku zespół Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. Piotra Lorensa, następnie powołany został zespół specjalistów, który opracował poszczególne wpisy. Do współpracy przy tworzeniu strony Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zaprosiło Wspólnotę Gdańską, Instytut Kultury Miejskiej i Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Obecnie baza zawiera ponad 300 obiektów w granicach administracyjnych Gdańska. Użytkownicy mogą przeczytać m.in. o rzeźbach w Parku Oliwskim, o kolekcji muralu na Zaspie czy o fasadach na ulicy Ogarnej. Każdy wpis zawiera podstawowe dane dotyczące obiektu jak nazwę, wymiary, technikę, datę powstania oraz opis opracowany na podstawie dostępnych źródeł.

Jak działa strona i co na niej znajdziemy

Ze strony można dowiedzieć się na przykład, na których gdańskich kamienicach twórcy pozostawili swoje podobizny, gdzie znajduje się jedyny w Polsce pomnik Tatara oraz gdzie w Gdańsku można znaleźć rzeźby przedstawiające Jana Heweliusza.

Strona jest stworzona w oparciu o zasadę dostępności. Wprowadzone zostały udogodnienia dla osób słabowidzących, jak zmiana kontrastu, wielkości liter czy światła między literami. Kolejnym ważnym elementem było stworzenie tekstów alternatywnych do bazy zdjęć przedstawionych na stronie.

GAPS to zbiór otwarty, który cały czas jest poszerzany i uzupełniany przez ekspertów i ekspertki, ale otwarty także na publiczność. Każdy może zgłosić obiekt za pośrednictwem strony.

Projekt realizowany jest przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, w ramach Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny, w ramach zadania Sztuka w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska.