Image

Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku


Na terenach Młodego Miasta przy ul. Jaracza 4 otwarto nową przestrzeń dla miłośników sztuki nowoczesnej. NOMUS to oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, a w jego wnętrzach wyeksponowano m.in. dzieła pochodzące z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

Po siedmiu latach intensywnych prac, remoncie budynku, kolekcjonowaniu dzieł i przygotowaniu ekspozycji, odbyło się uroczyste otwarcie instytucji. Wzięła w nim udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku i Aneta Szyłak, kierowniczka NOMUS-u i kuratorka wystaw. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele rządu, Rady Miasta Gdańska, artyści oraz miłośnicy sztuki.

W ramach głównej wystawy pt. „Kolekcja w działaniu” zaprezentowane zostały dzieła ponad 40 artystów, w dużej mierze pochodzących z Gdańska, które opowiadają o różnych sposobach tytułowego „działania” sztuki - jej związków z życiem społecznym czy politycznym. Większość dzieł pochodzi z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, którą tworzy od 2017 roku miasto Gdańsk, we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku i która jest sukcesywnie przekazywana pod opiekę muzeum jako depozyt. W jej skład wchodzą przede wszystkim dzieła wybitnych twórców polskich, z dużą reprezentacją artystów i artystek z Trójmiasta.

Co można zobaczyć?

Program obejmuje aż dwie wystawy, które nawzajem się dopełniają. “Kolekcja w działaniu” opowiada o problemach współczesnego świata, przede wszystkim z perspektywy lokalnej. Zobaczmy na niej ok. 40 prac polskich wybitnych artystów współczesnych z Gdańska.

Natomiast w wystawie “Niech poprzedza Cię płomień” bierze udział dziewięcioro artystów i artystek pochodzenia kurdyjskiego, którzy pokażą nam inne oblicze lokalności, naznaczonej reżimem, wojnami i powstaniami oraz ich konsekwencjami.

Więcej informacji o wystawach na stronie.

Informacje praktyczne

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy oraz limity wejść.