x
Image

Totupointy wspomogą osoby z niepełnosprawnością wzroku


W Gdańskim Centrum Świadczeń uruchomiony został system Totupoint. Jest to sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku w poruszaniu się po terenie Centrum.

Czym są totupointy?

Totupoint to znacznik dźwiękowy będący częścią systemu nawigacyjno-informacyjnego. Ma małe gabaryty, posiada samodzielną sygnalizację alarmująco-tonową lub głosową. Znaczniki ostrzegają o niebezpieczeństwie bądź prowadzą do celu. Można nimi oznaczać np. wejścia do budynku czy pomieszczenia.

Z nowego rozwiązania skorzystają przede wszystkim osoby z dysfunkcją wzroku.

Które miejsca są oznaczone?

W Gdańskim Centrum Świadczeń oznaczonych zostało 6 miejsc. Pierwszy znacznik znajduje się przy furtce wejściowej przy ul. Kartuskiej. Kolejne zostały umieszczone w strategicznych miejscach, związanych z przemieszczaniem się po budynku - przy wejściu głównym, wejściu bocznym, przejściu do sali obsługi, przy toalecie oraz portierni.  

Szczegółowy opis miejsc znaczników, które są jednocześnie komunikatami wyświetlanymi przez aplikację na urządzeniu mobilnym, znajduje się na stronie www.totupoint.pl.

Jak skorzystać z systemu Totupoint?

System opiera się na standardzie komunikacji bezprzewodowej BLE (Bluetooth Low Energy). Oznacza to, że telefony oraz tablety muszą posiadać takie łącze. Z systemu można korzystać również przy pomocy specjalnego aktywatora, montowanego na białej lasce.

Dostępne są aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym iOS w wersji 9.0 lub nowszej, oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacje są bezpłatne. Można je pobrać odwiedzając internetowe sklepy z aplikacjami - odpowiednio App Store lub Google Play.

Telefon z uruchomioną aplikacją poszukuje w swoim otoczeniu znaczników elektronicznych Totupoint. W przypadku wykrycia znacznika, jeżeli jest to określone w ustawieniach aplikacji, następuje automatyczna aktywacja. Znacznik wyemituje sekwencję tonową i krótki komunikat głosowy. Jednocześnie, na ekranie pojawi się tak zwana karta znacznika, czyli pole tekstowe, w którym wyświetlony jest pobrany ze znacznika tekst. Zwykle jest to opis miejsca lub inna informacja istotna w kontekście obiektu, na którym znacznik jest zamontowany. Odpowiedni gest dotykowy może wywołać aktywację - jest to tzw. aktywacja na żądanie.

Jeżeli aplikacja wykryje więcej, niż jeden znacznik, to karty układają się niczym karty do gry. Gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo można je przekładać, aby odczytać tekst wybranego znacznika. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna.

System uaktywnia się tylko wtedy, gdy użytkownik tego chce. W związku z tym jest niezauważalny dla osób, które z niego nie korzystają.