x
Image

PESEL dla obywateli Ukrainy


З 05 травня

У Гданську заявки на Ідентіфікаційний Номер (PESEL) можна подати за адресою:
• Gdańskie Centrum Świadczeń – ul. Kartuska 32/34 (проїзд на трамваї від вокзалу, лінії 10, 12 – вийти на зупинці „Paska”)

Пункт працює в понеділок 8:00 - 15:30, вівторок, четвер і п'ятниця 8:00 - 15:00, середа 8:00 - 17:00.

W Gdańsku rozpoczęto przyjmowanie wniosków w zakresie nadawania nr PESEL uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wnioski można składać w dwóch punktach - Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34.

Posiadanie numeru PESEL umożliwia:
  • korzystanie z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych
  • podjęcie pracy 
  • założenie działalności gospodarczej

Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może wnioskować

PESEL przysługuje deklarującym zamiar pozostania na terytorium Polski:
 
  • obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w terminie od 24 lutego 2022 r.
  • obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę w terminie od 24 lutego 2022 r. a następnie przybyli do Polski oraz ich najbliższym członkom rodziny.

PESEL będzie nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne będzie również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

Gdzie składać wnioski

W Gdańsku wnioski można składać w:
 
  • Gdańskim Centrum Świadczeń ul. Kartuska 32/34

Punkt jest czynny w poniedziałki 8:00-15:30, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00, w środy 8:00-17:00.

Jak uzyskać PESEL

Formularze do pobrania:
 

Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie paszportowe oraz okazać do wglądu dokument na podstawie, którego osoba wjechała na terytorium RP. W przypadku braku takiego dokumentu konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia. Za dzieci wniosek składa i podpisuje rodzic, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Trzeba pamiętać, że z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców, konieczna osobista obecność wszystkich osób, które ukończyły 12 rok życia. Dzieci poniżej 12 roku życia – nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Podczas nadawania numeru PESEL będzie można otrzymać tzw. profil zaufany, dzięki temu każdy będzie mógł ściągnąć aplikację mobilną mObywatel, w której będzie elektroniczny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Papierowe bądź plastikowe dokumenty nie będą wydawane, ale każdy otrzyma stosowne zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. Przewidywany czas pełnej obsługi jednej osoby to ok. 30 min. Usługa jest bezpłatna.

Wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły otrzymać nr PESEL w dniu złożenia wniosku, zostaną umówione na kolejne dni na określone godziny - tak aby każdy, kto przyjdzie był już wprowadzony w proces obsługi i miał pewność, że PESEL zostanie mu nadany.