Image

Budżet Obywatelski 2024. Złóż projekt, decyduj o swoim mieście!


Budowa drogi rowerowej, placu zabaw, ogrodu deszczowego, a może plenerowe spektakle dla dzieci lub zajęcia dla seniorów? Mieszkańcy po raz kolejny zdecydują, na co przeznaczyć część środków z miejskiego budżetu. Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego złożysz projekt nie wychodząc z domu. Nie ma już konieczności dostarczenia wersji papierowej wniosku i załączników do urzędu. Projekty składa się wyłącznie przez internet.

Nabór projektów trwa od 3 lutego do 3 marca 2023 r.

KROK 1 - Rejestracja w systemie elektronicznym
Wystarczy wejść na stronę www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski, znaleźć żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego, kliknąć i przejść do systemu do składania projektów. Po dokonaniu rejestracji w systemie można zgłosić dowolną ilość projektów. 

KROK 2 – Wypełnienie formularza wniosku
 
  • Należy szczegółowo opisać, na czym polega projekt i z jakich działań będzie się składał oraz uzasadnić potrzebę jego realizacji, czyli napisać, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności, mieszkańców dzielnicy lub całego miasta;
  • Wskazanie lokalizacji projektu: miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie. Należy podać dokładny adres, numer działki oraz obręb. Te dane pozyskasz korzystając z Interaktywnego Planu Miasta Gdańska; 
  • Podanie szacunkowego kosztu projektu i jego składników. Ostatecznej wyceny realizacji projektu dokonają pracownicy urzędu.

KROK 3 - Dołączenie listy poparcia
Do każdego projektu należy dołączyć listę poparcia mieszkańców. Warto o swoim pomyśle porozmawiać z rodziną, sąsiadami, mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani jego realizacją. Zgłaszając projekt dzielnicowy, wymagany jest przynajmniej 1 podpis poparcia od mieszkańca danej dzielnicy, przy projekcie ogólnomiejskim - potrzeba 30 podpisów mieszkańców Gdańska. Listę poparcia w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszenia projektu w wyznaczonym miejscu w systemie elektronicznym.

KROK 4 - Dodatkowe załączniki
Można załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które w interesujący i ciekawy sposób przedstawią dany projekt.

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Dzieci i młodzież również mogą zgłaszać swoje projekty. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu? Skonsultuj swój projekt!

Katalog zadań Budżetu Obywatelskiego jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być finansowane przez gminę. Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i sprawdzić jak dany pomysł wpisuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kto jest właścicielem terenu, jaki jest koszt projektu i czy spełnia kryterium ogólnodostępności - czy umożliwia mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Kwota BO2024

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 20 441 573‬ złotych. Miasto przeznaczy na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom kilku dzielnic 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego 1 140 000 złotych. Z kolei 16 624 463 złotych z miejskiej kasy zostanie przeznaczone na projekty dzielnicowe, w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 3 306 790 złotych.

Harmonogram BO2024:
 
  • 3 lutego – 3 marca 2023 r. – zgłaszanie projektów;
  • 3 lutego – 3 kwietnia 2023 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów;
  • 3 lutego – 30 czerwca 2023 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego;
  • do 11 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny;
  • do 18 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania;
  • 11 września – 25 września 2023 r. – głosowanie;
  • do 29 września 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.