x
Image

Czas na Budżet Obywatelski 2022!


Od 19 kwietnia do 16 maja można zgłaszać projekty do dziewiątej już edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Nowe boisko, plac zabaw, wybieg dla psów, a może ogród deszczowy? Gdańszczanki i gdańszczanie z roku na rok składają coraz więcej projektów i zaskakują pomysłami, na co przeznaczyć środki z budżetu miasta. Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”.

Kwota BO2021

Na Budżet Obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdańska.
W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 20 830 669 złotych (brutto)
Projekty ogólnomiejskie - 4 293 700 zł
w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 1 512 000 zł
Projekty dzielnicowe - 16 536 969  zł
w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 3 480 303 zł

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Jak złożyć projekt?

Projekt składamy elektronicznie za pomocą strony internetowej www.gdansk.pl. Następnie formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować i zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska. Wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego – uwaga, w tym roku zmiana - 30 podpisów. Należy również pamiętać aby w przeciągu 7 dni dostarczyć wersję papierową do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można też przesłać pocztą na adres urzędu bądź skorzystać z profilu zaufanego na platformie e-PUAP. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Zielony Budżet Obywatelski

Zeszłoroczna, bardzo udana pilotażowa odsłona ZBO pokazała, że mieszkańcy Gdańska stawiają na naturalność i coraz bardziej myślą ekologicznie. Do realizacji przeszło aż 45 „zielonych projektów”. W tym roku mamy do wyboru 5 kategorii, w ramach których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły:
 
  • nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;
  • nowe przestrzenie zielone;
  • budowa ogrodów deszczowych;
  • renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;
  • działania ekologiczne.
  •  
Pamiętaj! Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Skonsultuj swój projekt

Pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta Gdańska pomogą oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu. 

Szukasz inspiracji?

Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych miast polskich czy europejskich.

Harmonogram BO2022

19 kwietnia – 16 maja 2021 r. – zgłaszanie projektów; 
do 18 czerwca 2021 r. – ocena formalna i wstępna projektów; 
do 31 sierpnia 2021 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego; 
do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów przez zespół konsultacyjny; 
do 20 września 2021 r. - losowanie numerów projektów do głosowania; 
4 - 18 października 2021 r. – głosowanie; 
do 25 października 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Więcej informacji:

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,
facebook.com/gdanskBO
Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic – Biuro Prezydenta
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl