Image

Szczepienia przeciw Covid-19 w domu pacjenta


Na Pomorzu działa pięć dodatkowych wyjazdowych punktów szczepień, które dojadą do domu pacjenta po wcześniejszej rozmowie z lekarzem rodzinnym w poradni POZ.

W Trójmieście aktualnie działa 109 stacjonarnych punktów szczepień, a każdy z nich ma własny zespół mobilny. W ten sposób zapewniony zostaje dostęp do szczepień na Covid-19 wszystkim osobom, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej. Do tej pory te zespoły wykonały 3,8 tys. szczepień w domu pacjentów.

Na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet czy przez infolinię.

Aby się zapisać na taką usługę trzeba bezpośrednio skontaktować się z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Dla pacjenta szczepienie w domu jest bezpłatne.
 
Procedura szczepienia wyjazdowego jest zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu powinien obserwować pacjenta na wypadek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu. 

Wyjazdowe punkty szczepień otrzymują własną pulę szczepionek, nie korzystają ze szczepionek zamówionych przez poradnię POZ, która zgłasza pacjenta do szczepienia wyjazdowego.

Szczepienie pacjentów w domu - krok po kroku:
 
  • Poradnia POZ/pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
  • Poradnia POZ/pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza, czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  • Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza/pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
  • Jeśli lekarz POZ/pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ/pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  • Lekarz POZ/pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 
Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje zaszczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data podania drugiej dawki szczepionki.