Image

Przypominamy o trwającej rekrutacji


Przypominamy o trwającej rekrutacji

Do środy, 15 marca do godz. 16:00 możliwa jest rekrutacja internetowa do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dostępne są na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.

Rekrutacja do przedszkoli 

W obecnej rekrutacji do przedszkoli mogą wziąć udział dzieci z roczników 2017-2020. Należy tego dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata.  

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z tą do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.

Rekrutacja w klasach pierwszych

Do klas I na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2016) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2017) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu obowiązuje procedura rekrutacyjna za pomocą formularza internetowego. Wówczas można wskazać maksymalnie trzy szkoły spoza obwodu, a wydrukowany wniosek zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata