Image

Pozbądź się odpadów niebezpiecznych z twojego domu


W sobotę 1 kwietnia we wszystkich dzielnicach Gdańska pojawi się pojazd OZON, czyli Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. To jeden ze sposobów, dzięki któremu mieszkańcy w wygodny, ale i odpowiedzialny mogą pozbyć się odpadów niebezpiecznych, które w żadnym wypadku nie mogą trafić do zwykłych pojemników, w altanach śmietnikowych.

Warto podkreślić, że wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych nie będą ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Usługa jest finansowana z comiesięcznych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Poznaj katalog rozwiązań

Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się odpadów niebezpiecznych, mają do dyspozycji kilka możliwości. Na co dzień z pomocą przychodzi PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Docelowo punkt ten będzie działał pod nową nazwą - „Sorterownia Szadółki” i wejdzie w skład tworzonej właśnie sieci Gdańskich Sorterowni. Niebawem jeden z takich punktów zostanie otwarty na Rudnikach przy ulicy Elbląskiej. W przyszłym roku podobne miejsce zostanie utworzone w dzielnicy Osowa, a w przygotowaniu są kolejne lokalizacje.

Zgodnie z polskim prawem, niektóre kategorie odpadów niebezpiecznych można też oddawać w sklepach czy marketach spożywczych. Często przy wejściu lub w głównych ciągach komunikacyjnych można znaleźć pojemniki na żarówki, świetlówki, tusze do drukarek, czy baterie. W marketach sprzedających akumulatory samochodowe musi być zapewniona możliwość oddania tych już zużytych. Podobny obowiązek mają sklepy RTV/AGD. Sprzedawca odbierze od nas stary, zużyty sprzęt, gdy kupujmy tam nowe urządzenie z tej samej kategorii. W części aptek znajdziemy pojemniki na przeterminowane leki. Ich lista dostępna jest na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl.

Wracając do elektroodpadów, te wielkogabarytowe (zmywarki, pralki, lodówki itp.) odbiera z naszych domów spółka miejska - Gdańskie Usługi Komunalne (GUK). Odbywa się to bez żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy umówić się na dogodny termin. Natomiast te mniejsze i drobne można wyrzucać do tzw. czerwonych pojemników na elektroodpady. Jest ich blisko 100 - w różnych częściach miasta.

Na czym polega OZON? Co można przekazywać do utylizacji?

Objazdową Zbiórką Odpadów Niebezpiecznych również zajmuje się GUK. Na liście zużytych i zepsutych przedmiotów oraz opakowań, które odbierają pracownicy spółki, są:
 
  • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
  • Środki ochrony roślin i ich opakowania
  • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
  • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
  • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
  • Zużyte baterie i akumulatory
  • Przepracowane oleje
  • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym (pochodzące z gospodarstw domowych, zabezpieczone i zapakowane)
W tym roku OZON został zaplanowany na 1 kwietnia.

OZON to usługa dedykowana mieszkańcom Gdańska. Podmioty gospodarcze w Polsce są zobligowane do utylizacji odpadów niebezpiecznych na zasadach komercyjnych. Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami można znaleźć na stronie internetowej Czyste Miasto Gdańsk oraz na profilu facebook.