Image

Złóż wniosek online za pośrednictwem SOW


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do składania wniosków o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnością i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o pomoc, w ramach zadań i programów finansowanych z PFRON.

Bez konieczności wychodzenia z domu możliwe jest załatwienie sprawy (i to na każdym etapie) drogą elektroniczną:
 
  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się z wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do SOW jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać w informatorze lub kreatorze albo od razu złóż wniosek poprzez SOW.