x
Image

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do programu Kierunek Zdrowie


Jeżeli jesteś mieszkańcem Gdańska i Twoje dziecko urodziło się w 2015 roku, serdecznie zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnym, miejskim programie "Kierunek Zdrowie", w ramach którego możesz odbyć kompleksową diagnozę stanu zdrowia Twojego dziecka.

Jakie badania? 

W programie przewidziano, m.in.: badanie słuchu, badanie wzroku, pomiar ciśnienia, badanie składu ciała, badanie postawy ciała, sprawdzenie wydolności i sprawności dziecka, konsultację żywieniową z dietetykiem a także badanie rozwoju poznawczego dziecka w ramach porady psychologicznej - i to wszystko w jednym miejscu! Dodatkowo, po zakończonej wizycie, otrzymasz od nas indywidualny plan postępowania zdrowotnego dla dziecka wraz ze wszystkimi zaleceniami od poszczególnych specjalistów. 

Cele szczegółowe

Promocja zdrowego stylu życia, jako najważniejszego czynnika kształtującego potencjał zdrowotny dziecka. Wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, społecznego i emocjonalnego, dziecka. Promocja aktywności fizycznej, jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia. Przeciwdziałanie wadom postawy ciała i otyłości oraz wczesna diagnostyka poważnych zaburzeń w posturogenezie. Uświadomienie znaczenia zbilansowanej diety w okresie rozwojowym.

Grupa docelowa
 
  • Części diagnostyczna obejmuje dzieci w wieku 6 lat.
  • Część informacyjno - edukacyjna skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci.

Informacje dodatkowe

Dzieci, u których zostaną wykryte czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych mają możliwość skorzystania z programu interwencyjnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Jak zgłosić dziecko do programu

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poprzez rejestrację telefoniczną pod numerem: 58 553 43 11, koordynatorem Projektu jest Pani Anna Koniuszy.