Image

Będziemy w Twojej dzielnicy w ramach akcji Zamelduj się w Gdańsku


Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, ale też wiele korzyści dla Ciebie i Twojego otoczenia. Gdańsk rusza z kampanią zachęcającą mieszkańców do zameldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania. W ramach akcji Zamelduj się w Gdańsku! planowane są spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach. To świetna okazja, by w Mobilnym Centrum Obsługi Karty Mieszkańca dodać pakiet mieszkańca 2022, bezpłatnych przejazdów lub odebrać Kartę Mieszkańca bez zdjęcia.

Spotkania w dzielnicach

Pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań odbędzie się sobotę 14 maja w dzielnicy Stogi. Czekamy na mieszkańców w godzinach 9:00-13:00 na skwerze przy ul. Stryjewskiego.

Lokalizacja tego wydarzenia na gdańskich Stogach nie jest przypadkowa. To właśnie tutaj w niedzielę 22 maja odbędą się wybory do Rady Dzielnicy. Jest więc świetna okazja, aby przypomnieć wszystkim o zbliżającym się głosowaniu oraz o tym, że aktualny meldunek umożliwia bezproblemowe dopełnienie tej obywatelskiej powinności. Poza tym mieszkańcy Stogów będą mogli skorzystać z usług Mobilnego Centrum Obsługi Karty Mieszkańca: dodać pakiet mieszkańca 2022, bezpłatnych przejazdów, odebrać Kartę wersji bez zdjęcia oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

O kolejnych wizytach w poszczególnych dzielnicach będziemy informować na bieżąco.

Wszystko, co musisz wiedzieć o meldunku w Gdańsku

Obecnie w Gdańsku zameldowanych na stałe lub czasowo jest niemal 433 tys. mieszkańców. Jednak faktyczna liczba mieszkańców jest zdecydowanie większa. Właśnie rusza akcja Zamelduj się w Gdańsku! To przygotowana przez Urząd Miejski kampania, która ma na celu szerokie dotarcie do mieszkańców z informacją o korzyściach, jakie niesie za sobą meldunek w miejscu zamieszkania.

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem. Wbrew przekonaniu wielu osób, wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on obywateli polskich oraz mieszkających tu cudzoziemców. Warto dopełnić tego obowiązku, ponieważ zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi dodatkowe korzyści.

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej. Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania. Wiedząc, o tym ilu jest faktycznie mieszkańców i ilu ich, do naszego miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

Meldunek - nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:
 
  • w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:
Zespole Obsługi Mieszkańców  Nr 1, Partyzantów 74
Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, Nowe Ogrody 8/12
Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4,  Wilanowska 2.

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez: https://www.gdansk.pl/rezerwacja
 
  • lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

Istnieje też możliwość dopełnienia tego obowiązku bez wychodzenia z domu, przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji.

Co potrzebujesz?
 
  • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”.
  • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie - potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz tutaj.