Image

Dodaj ofertę schronienia, pomóż uchodźcom z Ukrainy


Na stronie www.ukraina.gdanskpomaga.pl prowadzony jest rejestr miejsc oraz osób, które mogą i chcą udzielić schronienia osobom uciekającym przed wojną toczącą się w Ukrainie. Każda osoba, która chce udzielić schronienia uchodźcom, powinna zarejestrować się poprzez specjalny formularz.


Aby ułatwić skuteczne niesienie pomocy, prosimy zastanów się:
 
 • ile osób może się u Ciebie zatrzymać i czy masz preferencje obecności dzieci?
 • czy mogą się u Ciebie zatrzymać osoby ze zwierzętami domowymi?
 • na jak długi czas chcesz przyjąć gości?
 • od kiedy jesteś gotowy na przyjęcie gości?
 
Wszystkie te informacje umieść w formularzu dostępnym TUTAJ. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane publicznie. Posłużą wolontariuszom, którzy szukają miejsc pobytu dla uchodźców. Dane gromadzi i przetwarza Fundacja Gdańska.

Co po rejestracji?
 
 • zadzwonimy, aby zweryfikować Twoje zgłoszenie (kontakt może nie nastąpić od razu, prosimy Cię zatem o cierpliwość!),
 • po weryfikacji Twoje zgłoszenie zostanie umieszczone w bazie zgłoszeń,
 • gdy zgłoszą się do nas osoby, dla których Twoje zgłoszenie jest odpowiednie, zadzwonimy do Ciebie,
 • zarejestrujemy w systemie osoby, które do Ciebie wysyłamy,
 • Twoje dane udostępnimy wyłącznie osobom, które zgodziłeś się przyjąć.

Gdy jesteście już razem:
 
 • rekomendujemy, byś zawarł/zawarła ze swoimi gośćmi umowę użyczenia lokalu - wzór znajdziesz tutaj
 • wymień się z gośćmi numerami kontaktowymi,
 • jasno komunikuj, na jak długo możesz udzielić schronienia i jakie zasady panują w Twoim domu,
 • pamiętaj, że pomagając, nie jesteś sam - w opiece nad gośćmi na pewno pomoże Twoja społeczność,
 • postaraj się zapewnić swoim gościom dostęp do bieżących informacji dotyczących pomocy, ułatwi im to zaplanowanie kolejnego kroku - na dole podajemy kilka przydatnych linków.

Co znajdziesz we wzorze umowy - garść informacji prawnych

Rekomendujemy zawarcie z gośćmi umowy użyczenia lokalu na czas określony, najlepiej w formie pisemnej. O takiej możliwości poinformujemy również Twoich gości. W umowie zawarte będzie m.in. zobowiązanie gościa do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wzór umowy znajdziesz tutaj.

Pamiętaj również o tym, że jeżeli nie jesteś właścicielem/właścicielką mieszkania, powinieneś/powinnaś mieć jego zgodę na przyjęcie gości z Ukrainy.

Dodatkowo istotne jest, aby ustalić sposób zwrotu lokalu i zakończenia umowy. Żeby uniknąć sporów dotyczących stanu lokalu przed jego użyczeniem i po użyczeniu, rekomendujemy podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Do takiego protokołu dobrze jest dołączyć dokumentację zdjęciową. Zasugeruj swoim gościom, żeby oni także wykonali zdjęcia - na pewno zwiększy to ich poczucie bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku zgłaszania zawarcia umowy użyczenia do Urzędu Skarbowego. Umowa użyczenia lub ustanowienia bezpłatnego użytkowania nieruchomości nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Po stronie osoby użyczającej lokal nie powstaje również przychód, nie powstaje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dofinansowanie dla osób przyjmujących uchodźców

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie. W Gdańsku wnioski o te świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gdańskie Centrum Świadczeń. 

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Przydatne informacje