Image

Szpital tymczasowy w AMBEREXPO ponownie otwarty


W środę, 19 stycznia został otwarty szpital tymczasowy w centrum wystawienniczo-kongresowym AMBEREXPO przy ulicy Żaglowej 11. Obiekt przekazano COPERNICUS Podmiotowi Leczniczemu w celu świadczenia usług medycznych.

14 grudnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia, na wniosek Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zdecydowało o niezwłocznym utworzeniu szpitala tymczasowego w Gdańsku. Minister Zdrowia wskazał Międzynarodowe Targi Gdańskie SA jako wykonawcę tego zadania. Obiekt w Gdańsku, mimo nazwy „tymczasowy”, został zaplanowany w sposób trwale zmieniający jego charakterystykę. Pozwala jednocześnie na możliwie prosty demontaż i późniejsze zmagazynowanie wszystkich elementów. Dzięki takiemu rozwiązaniu niewielki procent infrastruktury uległ zniszczeniu w czasie demobilizacji, a zastosowane podczas ubiegłorocznych prac technologie pozwoliły na szybką, ponowną mobilizację obiektu.

Szpital w liczbach:
- 300 łóżek (20 na Oddziale Intensywnej Terapii),
- 180 kamer monitorujących oddziały szpitalne i stan pacjentów,
- 100 komputerów, 60 w strefie zakaźnej do dyspozycji personelu,
- 40 000 litrów - pojemność zbiorników na tlen,
- 51 222 m2 powierzchni wraz z infrastrukturą logistyczną zajmuje szpital,
- ponad 100 kilometrów przewodów teletechnicznych,
- 2 km rur do gazów medycznych.

Po raz pierwszy szpital tymczasowy w Gdańsku rozpoczął działalność medyczną  8 marca 2021 r. Zakończył funkcjonowanie z końcem czerwca, przyjmując w tym czasie 808 pacjentów (w tym 90 pacjentów przebywało na Oddziale Intensywnej Terapii). Średni czas pobytu pacjenta wynosił 11 dni.