Image

Zajęcia aktywizujące dla mieszkańców 55+


Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach aktywizujących dla gdańszczanek i gdańszczan, którzy ukończyli co najmniej 55. rok życia. Zajęcia organizuje Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń w Gdańsku.

Zajęcia, w których możesz wziąć udział:

Kung Fu Senior 55+ - cykl bezpłatnych warsztatów choreoterapeutycznych oraz grupy wsparcia, realizowany i finansowany przez Urząd Miejski w Gdańsku, który ma na celu promocję zdrowia psychicznego. Celem projektu jest utworzenie kompleksowego programu wspierającego zdrowie psychiczne i aktywność fizyczną seniorów, stworzenie możliwości odreagowania i uporządkowania emocji, uzyskanie przez seniorów bardziej realnego spojrzenia na siebie, poznanie nowych osób, aktywizacja, zapobieganie poczuciu izolacji i osamotnienia, nauka nowych sposobów funkcjonowania we własnym środowisku i adaptacja do zmian związanych ze starzeniem się. 

W ramach projektu odbywać się będą warsztaty oraz seminaria:
 
  • warsztaty choreoterapii - zajęcia ruchowe skupiają się na świadomości ciała, ekspresji ruchu cielesno-kinestetycznej i przekazie niewerbalnym. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości ruchowych seniorów oraz elastyczne i podatne na zmianę intensywności i charakteru w trakcie prowadzenia działań.
  • warsztaty z elementami psychoedukacji i grupy wsparcia - uczestnicy będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne i wzmocnić więzi społeczne poprzez wymianę doświadczeń, podczas spotkań będą wykorzystywane techniki socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, psychorysunek oraz psychoedukacja.
  • seminaria dla seniora - informacyjno-edukacyjne spotkania, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, wpływu zdrowia psychicznego na ogólne samopoczucie i zdrowie somatyczne, wpływu aktywności fizycznej na ogólny dobrostan oraz kwestii prawnych budzących zainteresowanie odbiorców projektu, np. uzyskanie zasiłku, dodatków pielęgnacyjnych, prawa pacjenta, prawo spadkowe i innych prawnych aspektów, z którymi borykają się osoby w wieku emerytalnym.

Dodatkowe informacje o zajęciach, w tym te dotyczące zapisów, dostępne są na http://przyjaznadlon.pl/