Image

Odkrywaj gdańskie dzielnice. Spacery i prelekcje z Lokalnymi Przewodnikami


Wiosenne wykłady, spotkania i spacery Lokalnych Przewodników i Przewodniczek zapowiadają nowy sezon letnich, alternatywnych spacerów po Gdańsku. Tym razem Instytut Kultury Miejskiej zaprasza od kwietnia na prelekcje online, na YouTube. W programie m.in.: opowieści na temat przyrody i natury Nowego Portu, historia oliwskiego ZOO i Polaków w Oliwie w okresie Wolnego Miasta Gdańska, przemysł chemiczny na Oruni oraz przegląd oruńskich nekropolii, spotkanie na temat motoryzacji, Masonów na Dolnym Mieście czy historii pierwszego, gdańskiego dworca. W maju, jeśli pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiologiczne, ruszą tematyczne spacery.

Wykłady/prelekcje/spotkania odbywają się na kanale YouTube IKM tutaj. Dostępne będą przez 14 dni od daty premiery. Na spacery obowiązywać będą zapisy, które zostaną uruchomione na: https://ikm.gda.pl/zapisy/.

Program wiosennych, eksperckich wykładów w ramach projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki:

Nowy Port – spotkania i prelekcje online
 
 • 21 kwietnia, godz. 17:30 Wokół książki Strajk dokerów w Nowym Porcie.1946 Dominika Czerwińskiego. Rozmowę z autorem poprowadzi Katarzyna Werner
 • 28 kwietnia, godz. 17:30 Wycinki kryminalne o Nowym Porcie w przedwojennej prasie, Ryszard Kopittke
 • 12 maja, godz. 17:00 Wyspa Nowy Port? Wpływ natury na rozwój dzielnicy dawniej i dziś, dr Włodzimierz Golus, Zakład Limnologii, Instytut Geografii UG
 • 26 maja, godz. 17:00 Przyroda w Porcie Gdańskim, Magdalena Dziermańska

Nowy Port – planowane spacery (obowiązują zapisy, od 28 kwietnia)
 
 • 8 maja, godz. 8:30 Spacer ornitologiczny, Marta Hoffmeister i Marek Wójcicki
 • 9 czerwca, godz. 17:30 Nowy Port na dawnej pocztówce, Marcin Tymiński
 • 12 czerwca, godz. 12:00 Rozwój kolei w Nowym Porcie, Henryk Jursz
 • 16 czerwca, godz. 17.30 Rewitalizacja Nowego Portu – efekty, plany, aktualne etapy, Anna Konopka, Katarzyna Werner, Biuro Rozwoju Gdańska

Oliwa – spotkania i prelekcje online
 
 • 26 kwietnia, godz.18:00 Legendy oliwskie, prof. Andrzej Januszajtis
 • 10 maja, godz. 18:00 Ewangelicy – Protestanci – Katolicy w Oliwie, Sławomir Kościelak
 • 18 maja, godz. 18:00 Historia oliwskiego Zoo, Michał Targowski
 • 24 maja, godz. 17:30 Oliwa w czasach pruskich, Marcin Szumy
 • 31 maja, godz. 18:00 Ten sentymentalny pan, Johannes Trojan, Waldemar Borzestowski
 • 7 czerwca, godz.18:00 Pochodzenia mieszkańców Oliwy na przykładzie ul. Polanki (w kontekście kształtowania się nowej społeczności miasta po 1945 roku), Sylwia Bykowska
 • 14 czerwca, godz. 18:00 Kaszubi w Oliwie, Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Oliwa – planowane spacery (obowiązują zapisy, od 28 kwietnia)
 
 • 29 maja, godz. 10:00 Polacy w Oliwie w okresie Wolnego Miasta, Stanisław Sikora

Orunia – spotkania i prelekcje online
 
 • 5 maja, godz. 18:00 Oruńska herstoria, Anna Zielińska-Fedoruk
 • 12 maja, godz. 18:30 Od Starych Szkotów do Św. Wojciecha - cmentarze z dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce, Ryszard Kopittke
 • 19 maja, godz. 18:00 Gottfried Reyger (1704-1788) – życie badacza, czyli gwiazdy, kwiaty i jeden wybuch, dr inż. Magdalena Ziarnek-Korchak
 • 26 maja, godz. 18:30 Przemysł chemiczny w Gdańsku na początku XX wieku – pralnia Maxa Kraatza, Christian Samp

Orunia– planowane spacery (obowiązują zapisy, od 28 kwietnia)
 
 • 5 czerwca, godz. 12:30 Przyroda Parku Oruńskiego im. Emilii Hoene, dr Michał Buliński
 • 13 czerwca, godz. 15:30 Przyroda i historia nad wodą - spacer rowerowy z Oruni do Krępca, Ewelina Kurach, Krzysztof Ostaszewski. Spacer rowerowy, ok. 3 godz. 
 • 20 czerwca, godz. 15:30 Niezłe ziółka - rodzinny spacer z botanikiem po Parku Oruńskim im. Emilii Hoene, Ewelina Kurach
 • 27 czerwca, godz.15:30 Martwa natura z ananasem – akcja plastyczna dla dzieci inspirowana historią Parku Oruńskiego im. Emilii Hoene. Lucyna Korytowska, Anna Wesołowska-Owczarska, Aleksandra Abakanowicz

Dolne Miasto – spotkania i prelekcje online
 
 • 6 maja, godz. 17:30, Gdańskie wyroby tytoniowe do 1920 roku, Piotr Mazurek - Muzeum Wolnego Miasta Gdańska
 • 13 maja, godz. 17:30 Gdańskie wyroby tytoniowe - czasy Danziger Tabak Monopol, Piotr Mazurek - Muzeum Wolnego Miasta Gdańska
 • 27 maja, godz. 17:30 Pierwszy gdański dworzec, Henryk Jursz
 • 10 czerwca, godz. 17:30 Tajemnice Cyrkla i Kielni - Masoni na Dolnym Mieście (część II), Wojciech Mościbrodzki

Dolne Miasto – planowane spotkania i spacery (obowiązują zapisy, od 28 kwietnia)
 
 • 8 maja 2021, godz. 14:00 Wybrane zagadnienia z dziejów świątyni przy ul. Łąkowej na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej i fotograficznej, Anna Dymek
 • 22 maja, godz. 14:00 Motoryzacyjne Wolne i Dolne Miasto, Bartosz Gondek i Jacek Górski
 • 29 maja, godz. 14:00 Kolejką wąskotorową do Gdańska, Grzegorz Fey
 
Wyspa Sobieszewska – planowane spacery (obowiązują zapisy, od 28 kwietnia)
 
 • 8 maja godz. 11:00 O trudnej sztuce połowu bursztynu, Sylwester Malucha 
 • 15 maja, godz. 11:00 Szlakiem przedwojennych restauracji i pensjonatów w Sobieszewie. Park zdrojowy w Bohnsack, Bartosz Gast 
 • 22 maja, godz. 10:00 Co wiemy o lesie...? Fakty i mity... Katarzyna Mruk 
 • 29 maja, godz. 10:30 Okiem, uchem, z lupą i lornetką, czyli przyrodniczy spacer po Ptasim Raju, Ewelina Kurach 
 • 12 czerwca, godz. 11:00 Fauna i flora Ujścia Wisły, Jan Wilkanowski 

Dla wspólnego bezpieczeństwa, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, uczestnicy spacerów zobowiązani będą do zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania dystansu społecznego – odległość co najmniej 1,5 m. Szczegółowy regulamin spacerów dostępny będzie na: https://ikm.gda.pl/zapisy/ oraz w siedzibie IKM.

Partnerami projektu w dzielnicach są: Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, Fundacja Wspólnota Gdańska w Oliwie, grupa Od Wyzwolenia do Wolności w Nowym Porcie, Stacja Orunia GAK i Wyspa Skarbów na Wyspie Sobieszewskiej.

Foto: Bartosz Bańka