Image

Rekrutacja do przedszkoli i szkół od 1 marca


Internetowa rekrutacja do gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli ruszy w poniedziałek 1 marca. Chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego należy zadeklarować jeszcze w lutym. W tym roku, z powodu pandemii Covid-19, nie odbędą się dni otwarte gdańskich podstawówek. Wszelkie informacje o ofercie placówek można znaleźć na ich stronach internetowych.

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzice składają u dyrektora placówki tylko wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 15 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dziecko, któremu Prezydent wskazała, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice nie dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej).

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej należy złożyć w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 1 marca do 12 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Rekrutacja internetowa do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych rozpocznie się 1 marca (poniedziałek) o godzinie 12:00 poprzez stronę internetową z naborem kandydatów. WAŻNE! - przed 1 marca system będzie niedostępny.

Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.

Rodzice, którzy oddają swoje dzieci pod opiekę gdańskich placówek oświatowych mogą też skorzystać z pakietów powitalnych dla dzieci, rodziców i opiekunów z doświadczeniem migracji! Pakiety są przygotowane z myślą o nowych uczniach i uczennicach, którzy przyjechali do Gdańska z innych krajów. Publikacja zawiera dodatkowe treści dla rodziców i opiekunów, oraz specjalnie wyznaczone miejsca do wpisywania informacji przez nauczycielki i nauczycieli. Znajdują się tu informacje dotycząca zarówno systemu edukacji i środowiska szkolnego, jak i miejsc i możliwości, dzięki którym uczniowie i uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Publikacja jest do pobrania w językach: rosyjskim (русский язык), ukraińskim (українська мова), angielskim (English) i polskim na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.