Image

Statuty dzielnic – zgłoś uwagi do projektu zmian


Do 15 lutego trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów dzielnic Gdańska. Projektowane zmiany dotyczą m.in. zmian funkcjonowania rad dzielnic, kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem.

Debata o kształcie ich funkcjonowania przez dwa ostatnie lata nabrała realnego kształtu, głównie poprzez pracę specjalnie powołanej do tego celu Doraźnej Komisji Rady Miasta Gdańska do spraw reformy jednostek pomocniczych. Teraz, opracowany przez Komisję projekt trafił w ręce mieszkańców i mieszkanek, którzy mogą zgłosić uwagi i postulaty.

Bliższa współpraca

Projektodawcy postawili na rozwiązania mające służyć bliższej współpracy przedstawicieli dzielnic z radnymi miasta m.in. poprzez możliwość zwrócenia się do radnych z wnioskiem o złożenie interpelacji lub zapytania. Nowości dotyczą również obszaru komunikacji i przekazywania informacji na linii Rady dzielnic – Urząd Miejski oraz jego jednostki.

Zmiany w budżecie i brak progu wyborczego

Istotne zmiany dotyczą też kwestii finansowych oraz procedury planowania budżetów dzielnic. Zaproponowano nowy model rozdysponowywania środków tak, by stała kwota 30% była dzielona po równo na wszystkie 35 dzielnic (to mechanizm znany z Budżetu Obywatelskiego), natomiast 70% dzielone według przyjętego algorytmu. Zmiany dotyczą również procedury wyborczej, w tym całkowitego zniesienia progu wyborczego, od którego zależała ważność wyborów (obecnie wynosi on 5%).

Prześlij uwagi do 15 lutego

W jaki sposób można złożyć uwagi do projektu zmian? Wypełniony formularz z uwagami można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl w terminie do 15 lutego. 
Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku. O terminowym dostarczeniu przesyłki zdecyduje data nadania: do dnia 15 lutego

Do 1 lutego zgłoś się na spotkanie otwarte

W ramach konsultacji, na 9 lutego zostało zaplanowane spotkanie otwarte o charakterze wysłuchania publicznego. W jego trakcie zostaną zaprezentowanie opinie przez wybranych mówców. Zgłoszenia na wysłuchanie są przyjmowane do 1 lutego.

Wszelkie informacje dotyczące projektowanych zmian, możliwości zabrania głosu podczas otwartego spotkania oraz formularz zgłoszenia są dostępne na portalu miasta www.gdansk.pl/dzielnice