Image

Pomóżmy dzieciom z Kliniki UCK


Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku wyszło z inicjatywą przygotowania specjalnego kalendarza na rok 2021. Motywem do kalendarza jest znana bajka Braci Grimm „Bremeńscy Muzykanci”, do której ilustracje przygotowały dzieci i młodzież z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany na wsparcie Kliniki.

 
Osoby zainteresowane wsparciem Kliniki i otrzymaniem kalendarza prosimy o kontakt z TPN:

e-mail: towarzystwopolska-niemcy@wp.pl i dokonanie wpłaty
na konto nr: 59 1090 1098 0000 0000 0911 4379,
Santander Bank Polska S.A.- wpłata „Kalendarz dla kliniki”
POMOCNA DŁOŃ! Pomóżmy dzieciom!


Zapraszamy również do obejrzenia nagrań bajki oraz specjalnego koncertu dla dzieci z Kliniki od dzieci z Bremy:
 

Tym projektem Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku zapoczątkowało obchody w 2021 roku Jubileuszu 45-lecia podpisania Porozumienia o Partnerstwie Gdańska i Bremy i 30-lecie Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku.

Projekt realizujemy przy współpracy i wsparciu Instytutu Goethego w Warszawie  pod patronatem Konsul Generalnej  RFN w Gdańsku. Do projektu włączyło się również Stowarzyszenie Stowarzyszenie Młodych Muzyków z Niemiec i Polski (Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen e.V.), które rozpropaguje kalendarze w Bremie.