Image

Praca na kwarantannie a zasiłek chorobowy


Jeśli przebywasz obecnie na kwarantannie, pamiętaj że możesz otrzymywać świadczenie za czas choroby lub zdecydować się na pracę zdalną. Nie możesz jednak łączyć obu możliwości.

Niemożność wykonywania pracy przez osobę na obowiązkowej kwarantannie jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. W takim przypadku do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby - czyli wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego - nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osoby przebywającej na kwarantannie stosuje się ogólne zasady. Jedną z nich jest utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem także praca zdalna podczas kwarantanny spowoduje pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego.

Reasumując: nie można pracować, gdy wystąpiło się o wypłatę świadczenia chorobowego za czas kwarantanny, ponieważ nie wolno łączyć pracy z jednoczesnym pobieraniem zasiłku.