Image

Dostępność kluczowych obiektów turystycznych 1 i 11 listopada


Poniżej prezentujemy tabelę, która zawiera informacje, jak poszczególne obiekty w Gdańsku i na Pomorzu pracują 1 oraz 11 listopada.Pamiętajmy o ograniczeniach ilości osób w danych obiekcie, wynikających z pandemii i konieczności zachowania reżimu sanitarnego. Apelujemy o noszenie maseczek, zachowanie odpowiednich odległości oraz w miarę możliwości dokonywanie płatności online. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zwiedzania podane są na stronach internetowych muzeów.