x
Image

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku 2024


11 września startuje głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego. Na listy trafiło 399 projektów, w tym 354 dzielnicowych i 45 ogólnomiejskich. Głosować będzie można na www.gdansk.pl, na www.jestemzgdanska.pl, poprzez aplikację Jestem z Gdańska, a stacjonarnie w czasie wizyt Mobilnego Centrum Obsługi Karty Mieszkańca w dzielnicach.

Kto może głosować?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do rejestru wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca.

Ile jest projektów?

Na listy do głosowania trafiło 399 projektów, w tym 354 dzielnicowe i 45 ogólnomiejskich. Ogólnomiejskie to 12 projektów Zielonego BO i 33 "regularnego" Budżetu Obywatelskiego. Dzielnicowe to z kolei 270 projektów "regularnego" BO i 84 Zielonego BO.

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.gdansk.pl
Po kliknięciu w żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego przechodzi się do systemu do głosowania, gdzie należy się zarejestrować. Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub przesłany mailem. Ten kod wysyłany jest do osób uprawnionych do głosowania, należy go wpisać w trakcie rejestracji w systemie do głosowania, by móc w ogóle zagłosować.

Można także głosować na stronie www.jestemzgdanska.pl po zalogowaniu na swoje konto lub w aplikacji Jestem z Gdańska. Stacjonarnie głosy będzie można oddać podczas wizyt w dzielnicach Mobilnego Centrum Obsługi Karty Mieszkańca i przedstawicieli Budżetu Obywatelskiego. Harmonogram wizyt dostępny jest tutaj.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy. Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Nagrody za głosowanie
 
  • nagrody dla mieszkańców: każdego dnia głosowania 5 osób wygrywa pakiety z gadżetami, będzie to kolejno: 1, 10, 100, 500, 1000 osoba, która odda głos na projekty Budżetu Obywatelskiego.
  • nagroda dla dzielnicy: dzielnica, w której zagłosuje najwięcej mieszkanek i mieszkańców, wygra iluminacje świąteczne. Wystarczy podczas głosowania zaznaczyć w systemie dzielnicę, w której się mieszka. Ta deklaracja będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu frekwencji danej dzielnicy.
  • mobilne punkty do głosowania: na czas trwania głosowania zorganizowane będą mobilne punkty do głosowania w dzielnicach Gdańska. Będzie w nich można, z pomocą konsultantów zagłosować na wybrane projekty. Wystarczy mieć ze sobą tylko dokument tożsamości. Wykaz wszystkich lokalizacji jest dostępny na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Ile pieniędzy jest w puli BO2024?

Do wykorzystania jest 20 441 573 złote. W tym, na projekty dzielnicowe przeznaczono 16 624 463 złote, a na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 3 306 790 złotych. Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom co najmniej kilku dzielnic, przewidziano 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 1 140 000 złotych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Na stronie gdansk.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” znajduje się baza przydatnych informacji na temat całego procesu konsultacji oraz głosowania. Pracownicy Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami podpowiadają wnioskodawcom, w jaki sposób promować swoje projekty oraz przekazują materiały promocyjne do pobrania online.