x
Image

Pomoc finansowa dla uczących się osób z niepełnosprawnościami


Od piątku, 1 września osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą wnioskować m.in. o dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej. To w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku. Pomoc dotyczy roku szkolnego 2023/2024.

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkanki i mieszkańców do skorzystania z tego wsparcia. Wnioski i inne niezbędne dokumenty w tej sprawie najlepiej i najwygodniej przekazać poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. Nadal jest też możliwość dopełnienia formalności bezpośrednio w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR, przy ul. K. Leczkowa 1A, 80 - 432 w Gdańsku lub drogą pocztową. W razie pytań, wątpliwości szczegółowymi wiadomościami służą zainteresowanym specjalistki i specjaliści Wydziału, tel.: 58 320 53 45.

Dofinansowania z PFRON

Środki finansowe na pomoc z programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O wsparcie wnioskować mogą mieszkanki i mieszkańcy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczący się:
 
  • w szkole policealnej;
  • w kolegium;
  • w szkole wyższej, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Przypomnijmy, że pomoc obejmuje m.in. dopłatę do zakupu potrzebnych materiałów edukacyjnych i dofinansowanie kosztów czesnego oraz przejazdu na uczelnię. Wnioski można składać do 10 października br.

Szczegóły oferty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR tutaj.