Aktualności

Statystycznie o dzieciach i mamach w Gdańsku

2019-05-23
Z okazji Dnia Matki Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował zestawienie obrazujące, ile dzieci przyszło na świat w Gdańsku i województwie pomorskim w 2018 roku. Z raportu dowiemy się także o wieku i wykształceniu matek, o wadze niemowlaków, o najpopularniejszych miesiącach i dniach tygodnia dla porodów.

Więcej chłopców

W 2018 roku w Gdańsku urodziło się 5 595 dzieci, czyli 0,3 procenta mniej niż w 2017 roku. Na świecie powitaliśmy 2 725 dziewczynek i 2 870 chłopców. Najczęściej rodziły kobiety w przedziale wiekowym 30-34 lata. Dziecko tuż po urodzeniu ważyło najczęściej od 3 do 3.99 kg oraz od 3,5 do 3,99 kg.

W województwie pomorskim zanotowano większy spadek urodzeń w porównaniu do roku ubiegłego - 3,6 proc. Urodziło się 26 498 dzieci, w tym 12,8 tys. dziewczynek i 13,7 tys. chłopców. W 612 przypadkach matki urodziły bliźnięta a w 26 - trojaczki. Wiek środkowy kobiet, które urodziły dzieci wyniósł 29,8 lat. 

Wykształcenie

Urząd Statystyczny w Gdańsku przedstawił także dane dotyczące wykształcenia matek rodzących w województwie pomorskim. Wynika z niego, że najwięcej, bo prawie połowa, to kobiety z wyższym wykształceniem. Potem - około 30 procent - z wykształceniem średnim.
 
W lipcu w czwartek 

W naszym województwie dzieci najczęściej rodziły się w lipcu (2 360 urodzeń), drugim miesiącem w kolejności był styczeń, a trzecim sierpień. Najrzadziej kobiety rodziły w listopadzie. Najwięcej dzieci urodziło się w czwartek (4 244 urodzeń), a najmniej w niedzielę.
 

Opracowanie merytoryczne powyższych danych: Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych