Aktualności

Bezpłatne obiady w szkołach i przedszkolach w Gdańsku

2019-01-29
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie rodzice dzieci uczęszczających do gdańskich szkół i przedszkoli mogą składać wnioski o bezpłatne dożywianie dziecka w okresie od stycznia do czerwca 2019.

Wsparcie jest udzielane w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” oraz programu gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym.

Aby otrzymać pomoc, należy spełniać określone kryteria:
- w ramach programu gdańskiego: dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium ustawowego, pomocowego, tj. 950, 40 zł. W uzasadnionych indywidualnie przypadkach ten dochód może być nawet wyższy - dziecko również otrzyma ciepły posiłek.
- w ramach programu rządowego: dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 792 zł.

Wniosek w Centrum Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicy zamieszkania składa rodzic dziecka. Do odręcznego podania należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.