Aktualności

Zobacz Gdańsk na starych fotografiach

Udostępnij 2020-01-28
Ponad 3 tys. starych fotografii i pocztówek Gdańska zdygitalizowało Muzeum Gdańska i udostępnia je bezpłatnie na specjalnej platformie www.dziedzictwo-gdansk.pl Każdą z fotografii można również bezpłatnie pobrać.

Miejsca, które przestały istnieć lub uległy znaczącej modernizacji, widok zniszczeń wojennych, ale też portrety zwykłych gdańszczan i tego, jak wyglądała ich codzienność - to wszystko znajdziecie w zbiorach. 

Pierwszy z nich liczy 1600 negatywów czarno-białych 6x6cm (film zwojowy, typ 120). Autorem skompletowanych w nim fotografii jest Kazimierz Lelewicz. Drugi zbiór stanowią zakupione w 2018 roku przez Muzeum Gdańska 1459 pocztówki.

Do końca roku zdygitalizowane zostaną dodatkowe materiały: 3500 obiekty z kolekcji numizmatów oraz 51 szklanych negatywów i diapozytów z lat 30. i 40. XX wieku. Liczba pokazywanych online obiektów ma wzrosnąć łącznie do 10 tys. w 2020 r.

Oprócz tego do sieci trafiają także eksponaty muzeum, pamiątki przekazywane przez mieszkańców Gdańska z intencją ich digitalizacji i umieszczeniu w sieci, a także fragmenty wywiadów z mieszkańcami o historii Gdańska, które publikowane są w ramach Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej.