Aktualności

Zimowa Szkoła Ratownictwa

Udostępnij 2019-12-11
To cykl zajęć przeznaczonych dla młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 lat, posiadających podstawowe umiejętności pływackie. Odbywają się co roku podczas ferii zimowych, na czterech pływalniach miejskich w Gdańsku.

Każdy, kto chce poczuć się ratownikiem ma okazję zapoznać się z podstawowymi technikami ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, metodami pracy gdańskich ratowników, a także poprawić technikę pływania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie wszystkich chętnych do niesienia pomocy w wodzie oraz przybliżenie zainteresowanym idei ratownictwa bezpiecznej kąpieli.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników, kadrę instruktorów ratownictwa oraz trenerów pływania. Uczestnictwo w szkole odbywa się na ogólnych zasadach akcji „basen za zeta”, czyli koszt każdej lekcji to jedna złotówka. Każdy uczestnik zajęć otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie Zimowej Szkoły Ratownictwa. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dzieci uczestniczące w zajęciach Zimowej Szkoły Ratownictwa muszą posiadać podstawowe umiejętności pływania – w przypadku nie posiadania ich konieczna będzie rezygnacja z zajęć.

Kiedy?
Dni powszednie ferii zimowych (13.01 – 17.01 oraz 20.01 – 24.01.2020 roku)

Gdzie?
Pływalnia kryta GOS przy ul. Chałubińskiego 13,
Pływalnia kryta GOS przy ul. Siedleckiego 14,
Pływalnia kryta GOS przy ul. Stryjewskiego 28,
Pływalnia kryta GOS przy ul. Smoleńska 6/8.

W jakich godzinach?
I grupa 14:00-15:00
II grupa 15:00-16:00

Czas trwania – 60 minut

Polecamy!