Aktualności

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego z Kartą Mieszkańca

Udostępnij 2019-09-11
Od 9 do 23 września trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. Każda gdańszczanka i gdańszczanin, niezależnie od wieku, ma możliwość wyboru projektu lub projektów, które uważają za ciekawe i warte realizacji. 

Głosowanie jak co roku będzie odbywało się w systemie elektronicznym, a na terenie miasta dostępne będą punkty konsultacyjne, gdzie także będzie można zagłosować. Lista punktów będzie dostępna przed głosowaniem m.in. na stronie internetowej www.gdansk.pl Głosować będą mogli mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały lub czasowy bądź wpisani do rejestru wyborców oraz osoby posiadające Kartę Mieszkańca. Osoby nie spełniające tych warunków lecz mieszkające w Gdańsku, mogą się dopisać do bazy osób uprawnionych do głosowania (wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski)

Jak głosować?
- głosowanie będzie się odbywało poprzez stronę internetową www.gdansk.pl,
- głosować mogą mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku,
- każdemu głosującemu przysługuje 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski,
- można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy.

Gdzie głosować?
Samodzielnie lub w punktach konsultacyjnych. Głosowanie samodzielne wymaga aktywacji procesu głosowania poprzez numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Takiego wymogu nie ma w punkach konsultacyjnych.

Punkty konsultacyjne znajdują się w:
ZOM Nr 1, ul. Partyzantów 74
ZOM Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12
ZOM Nr 4, ul. Wilanowska 2

Godziny otwarcia punktów:
poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00-16:00
środa - 8:00-17:00
piątek - 8:00-15:00
 
Na co głosować?
Lista projektów jest cały czas dostępna na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Wybór tematyczny projektów jest szeroki: od placów zabaw, boisk i terenów rekreacji po zajęcia sportowe czy warsztaty komputerowe.
 
Wybór projektów do realizacji
Po głosowaniu tworzona jest lista projektów, które są wybieranie do realizacji. By projekt dzielnicowy był wybrany musi zdobyć minimalny próg poparcia 100 punktów, a projekt ogólnomiejski 200 punktów. Lista projektów wygranych będzie ogłoszona do końca września 2019 r. Realizacja projektów przewidziana jest na lata 2020-2021.