Aktualności

Do ZUS z wnioskiem 500+ dla osób niepełnosprawnych

2019-09-09
Od października ZUS będzie rozpatrywał wnioski w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. UWAGA: wniosków nie składamy w Gdańskim Centrum Świadczeń.

Kto może złożyć wniosek

Świadczenie mogą otrzymać osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Polski, które posiadają ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dodatkowo łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1,6 tys. zł brutto.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, dlatego musisz złożyć o nie wniosek. Można to zrobić w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku znajdziesz TUTAJ 
UWAGA: wniosków nie składamy w Gdańskim Centrum Świadczeń.

Do wniosku należy dołączyć:
1. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji LUB
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji LUB
wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Jeśli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.: kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

2. Jeśli posiadasz – dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy otrzymam decyzję

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy ZUS będzie miał wydłużony termin na wydanie decyzji - 60 dni.


Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ