Aktualności

Stypendium szkolne dla Twojego dziecka

Udostępnij 2019-08-26
Od 2 do 15 września Gdańskie Centrum Świadczeń przyjmować będzie wnioski o stypendium szkolne dla dzieci zamieszkujących na terenie Gdańska, przy zachowaniu odpowiedniego kryterium dochodowego.

Komu przysługuje stypendium

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24. roku życia. Stypendium mogą otrzymać uczniowie mieszkający w Gdańsku, w rodzinach, gdzie kryterium dochodowe na jedną osobę wynosi 528 zł. Kryterium dochodowe ustalane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu, przedstawia dochody rodziny za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Na co można przeznaczyć
 
Stypendium jest wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, a od zeszłego roku również zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu. Stypendium może zostać przeznaczone na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie od 1 września do 31 maja.

Gdzie złożyć wniosek
 
Ważne jest, aby dopełnić formalności do 15 września, ponieważ tego dnia upływa ostateczny termin złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane będą w trzech punktach obsługi:
 
  • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. 3 Maja 9
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
 
  • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek po Scenie Muzycznej GAK)
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
 
  • KLUB OSIEDLOWY “PIASTUŚ” 
ul. Piastowska 98A
poniedziałek, czwartek w godz. 11:00-17:00
wtorek, środa, piątek w godz. 10:00-15:00

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Zasiłek szkolny i inne świadczenia
 
Dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia. Przypominamy także, że oprócz stypendium szkolnego, rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach świadczenia “Dobry start” czy Gdańskiego Bonu Żłobkowego.