Aktualności

Nie zdążyłeś przedłużyć pakietu bezpłatnych przejazdów? Zrób to dziś!

2018-10-01
Twoje dziecko otrzymało miesięczny pakiet warunkowy. Przez miesiąc może korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało przy sobie legitymację szkolną z pieczątką ważności do 30 września 2019 oraz swoją Kartę Mieszkańca.

Jak przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów?

Jeśli chcesz przedłużyć swojemu dziecku pakiet bezpłatnych przejazdów na rok szkolny 2018/2019, zaloguj się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl, a następnie dodaj skan dwóch stron legitymacji szkolnej - instrukcję, jak zamówić pakiet online znajdziesz poniżej:

1. Zaloguj się na swoje konto.
2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w prostokąt z imieniem osoby, której chcesz przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów.
3. Kliknij w przycisk Dodaj nowy pakiet.
4. Dodaj wymagamy dokument:
a) dzieci między 4. a 6. rokiem życia: kliknij w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów - pakiet zostanie automatycznie dodany do Karty Mieszkańca dziecka.
b) dzieci 7-letnie: kliknij w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów i wybierz, do jakiej placówki uczęszcza dziecko (przedszkole/zerówka lub szkoła). 
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub skan pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka. Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.
c) dzieci i młodzież między 8. a 24. rokiem życia: klikamy w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów i przesyłamy skan dwóch stron uaktualnionej legitymacji szkolnej dziecka. Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

​Możesz też udać się z legitymacją szkolną do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Pamiętaj, że jeśli dodasz do wniosku skany legitymacji szkolnej, Twój wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

Aby wniosek dziecka mógł być rozpatrzony, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi być zweryfikowanym użytkownikiem Gdańskiej Karty Mieszkańca.